Logo IE7 et 8 Internet Explorer 6, 7 en 8
Ga naar
Extras en kies Internetopties. Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op Aangepast niveau...

Scrol naar Uitvoeren van scripts / Actief uitvoeren van scripts en vink Inschakelen.
Sluit uw browser en open hem opnieuw.

Logo Firefox Firefox
Kies Extras, in het menu van Firefox en klik vervolgens op Opties. Klik op Inhoud.
Vink JavaScript inschakelen.
Sluit uw browser en open hem opnieuw.

 
Logo Safari Safari
Open Safari en klik op het tandwiel rechtsboven.
Kies
Voorkeuren.

Klik in het dialoogvenster op
Beveiliging en vink JavaScript actieveren aan.
Sluit uw browser en open hem opnieuw.
 

Logo Opera Opera
Kies Extras en klik op Voorkeuren. Klik in het dialoogvenster op Geavanceerd. Kies links Inhoud.
Zorg ervoor dat
Javascript inschakelen is aangevinkt.
Sluit uw browser en open hem opnieuw.